ЗВІТ про роботу служби у справах дітей   Хорошівської селищної ради за 2021 рік

 

Служба у справах дітей Хорошівської селищної ради була утворена відповідно рішення Хорошівської селищної ради від 21.12.2018 року № 447 «Про створення служби у справах дітей Хорошівської селищної ради», як окрема юридична особа почала функціонувати з 01.04.2019 року.

Протягом звітного періоду службою у справах дітей проводилась робота, спрямована на реалізацію пріоритетних завдань:

 • реалізовувати державну політику з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • забезпечувати соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • формувати громадську думку щодо поліпшення становища дітей, сприяти розвитку сімейних форм виховання дітей;
 • забезпечити дотримання принципів пріоритетності сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • розробляти заходи, спрямовані на поліпшення становища дітей, забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів, усувати причини, що породжують негативні явища в дитячому середовищі;
 • забезпечувати якісне ведення реєстру житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;
 • своєчасно виявляти сім’ї з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах, надавати їм всебічну допомогу та створювати умови для повернення дитини до біологічної родини;
 • забезпечувати безперешкодний прийом громадян;
 • забезпечувати об’єктивний, своєчасний та кваліфікований розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян.

 

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,

особи з їх числа

Станом на 01.12.2021 р. на первинному обліку ССД перебуває 60  дитина, які мають статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування (діти сироти - 14; діти, позбавлені батьківського піклування - 46).

 У громаді успішно функціонує:

 • 27 сімей опікунів/піклувальників в яких виховуються 37 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі діти які прибули з інших територій,
 • 7 прийомних сімей, в яких виховується 11 дітей,
 • 2 дитячі будинки сімейного типу в яких виховується 15 дітей вихованців.

Протягом 2021 року статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування отримали 8 дітей, які влаштовані у сімейні форми виховання.

Крім того, стосовно 8 дітей ще тривають судові слухання, щодо позбавлення батьківських прав їх батьків (4 сімї).

Спеціалісти служби здійснюють постійний контроль за дотриманням житлових та майнових прав статусних дітей, так на квартирному, соціальному обліках перебуває 21 особа із числа дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування та 1 дитина позбавлена батьківського піклування. Поступово черга рухається діти отримують житло. Крім власних можливостей, орган опіки та піклування Хорошівської селищної ради бере активну участь у програмах по забезпеченню житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, використовуючи ресурс обласного та державного значення. Житловий фонд соціального призначення Хорошівської селищної ради наповнений 2 соціальними квартирами.

Випускники навчальних закладів із числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування нашої громади щороку отримують грошову допомогу від служби у розмірі 2 тис. грн., у 2021 році 3 дітей отримали матеріальну допомогу.  

Діти, які виховуються в сімейних формах виховання, традиційно приймають активну участь у заходах місцевого та обласного рівня:

 • обласний мистецький конкурс-фестиваль родин «Увага дитині – успіх країні», де діти мають можливість продемонструвати свої творчі здібності, родинні традиції та звичаї;
 • масштабні заходи до Дня захисту дітей, які проходять у селищі, Новорічні та Різдвяні свята,
 • День Усиновлення та інші.

За звітний період працівниками служби відвідано всіх дітей даної категорії за місцем проживання, про що складено відповідні акти, ретельно здійснюється контроль за станом утримання, виховання, навчання  дітей, підготовки їх до самостійного життя, навчання.

 

Діти в закладах інституційного догляду

З  нашої громади 14 дітей перебуває у закладах інституційного догляду, з них 12 дітей  -  за заявою батьків та  відповідно медичних висновків;

2 дітей  - це діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування (1 дитина – будинок дитини, 1 дитина - спец школа в с. Гришківці).

З батьками проводиться робота щодо повернення дітей з інституцій,  2 дітей  повернулися з інтернатних установ та навчаються  у загальносвітніх закладах (інклюзивне навчання).

 

Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах

Робота працівників служби спрямована на збереження для дитини її біологічної родини, зменшення кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням, сприяння створенню умов для виховання відповідального батьківства. Саме тому одним із основним напрямком роботи служби у справах дітей є вчасне виявлення таких дітей та проведення з ними відповідної профілактично-виховної роботи.

Станом на 01.12.2021 року облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах становить 76 дітей:

70 дітей поставлено на облік по причині ухиляння батьків від виконання своїх батьківських обов’язків;

6 дітей -  через насильство в сімї, жорстоке поводження з ними.  

За цей же період знято з обліку 27 дітей, у зв’язку  із зникненням підстав перебування на обліку, з досягненням повноліття.

Від початку року проведено обстеження житлово-побутових умов проживання 116 сімей, що потрапили в поле зору служби у справах дітей. Під час обстежень умов проживання дітей надається інформаційна, правова, гуманітарна допомога у подоланні складних життєвих обставин, які склалися в їх сім’ях, в тому числі повернення дітей до навчальних закладів, виявлення дітей, з якими жорстоко поводяться батьки чи дорослі, надання допомоги батькам у працевлаштуванні, а за необхідності - влаштування дітей до закладів соціального захисту. 

У разі, коли проведена робота не дає позитивних результатів, службою у справах дітей порушувалися клопотання перед органами внутрішніх справ про притягнення батьків  до відповідальності за ст.184 КУпАП. Так, за звітний період до адміністративної відповідальності за неналежне виконання обов’язків по відношенню до дітей притягнуто 40 осіб.

Протягом 2021 року спеціалісти служби взяли участь в 41 судовому засіданні щодо захисту прав та інтересів дітей.

  

Патронатні сім’ї

Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дітей на період подолання дитиною та її батьками складних життєвих обставин законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною.

Спеціалісти служби провели активну інформаційно просвітницьку роботу в організаціях та установах, серед різних верств населення, щодо запровадження послуги з патронату у нашій громаді.  

Починаючи з 2019 року на території Хорошівської ОТГ успішно функціонують 2 патронатні сім’ї Бірківської Т. С. та  Недзельської Н. П., у які влаштовуються діти терміном від 3 до 6 місяців. У патронатні сім’ї протягом року було влаштовано 14 дітей. Наразі активно проводиться індивідуальні консультації населення щодо створення патронатних сімей, адже послуга патронату - це офіційне працевлаштування у себе вдома. 

 

Жорстоке поводження з дітьми або загроза його вчинення

На постійному контролі в службі у справах дітей перебуває питання жорстокого поводження з дітьми та попередження насильства в сім’ї. Через жорстоке поводження, на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах поставлено 6 дітей:

5 дітей – постраждали від економічного насильства одного із батьків,

1 дитини – сексуальне насильство (зґвалтування)

З метою формування свідомого відповідального ставлення  до проблеми насильства, як негативного явища, спеціалісти служби спільно із соціальними партнерами відвідали всі сім’ї, що перебувають на обліку сімей/дітей СЖО Хорошівської ОТГ та провели інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо захисту дітей від усіх форм жорстокого поводження, з окремими з’ясовували причини, які призводять до сімейних конфліктів. Спеціалістами було надано необхідне коло знань з вищевказаних питань, обговорювались недопустимість скоєння насильства в сім’ї в контексті виховання дитини.           

 

Комісія з питань захисту прав дитини

Від початку року службою у справах дітей забезпечено організацію проведення 13 засідань комісії з питань захисту прав дитини. За поданням служби у справах дітей, комісією розглянуто та прийнято 78 рішень. Під час розгляду складних питань начальник служби у справах дітей приймає участь у спільних засіданнях на відповідних територіях старостинських округів.

На засіданні комісії розглядались питання:

 • про неналежне виконання батьківських обов’язків,
 • про стан  виховання, утримання і розвиток дітей-сиріт у сім’ї   опікунів/піклувальників,
 • взяття дитини на облік як такої, що перебуває в складних життєвих обставинах,
 • надання дозволу на укладення договору дарування частини житлового будинку, право користування якою мають  неповнолітні діти та ін.

З метою запобігання випадків незаконного відчуження житла служба у справах дітей при розгляді звернень громадян щодо здійснення того чи іншого правочину, що стосується дитини ретельно вивчає підстави для надання такого дозволу, перевіряє достовірність наданих документів. Усі питання, які пов’язані з відчуженням або придбанням житла, де діти мають право власності чи користування означеним житлом розглядаються на засіданні комісії з питань захисту прав дитини.

Протягом року, щомісячно, службою ініціюються питання на розгляд виконавчого комітету Хорошівської селищної ради, прийнято 62 рішення  спрямовані на захист прав та інтересів дітей нашої громади.  

Спеціалісти служби щодня забезпечують реалізації державної соціальної політики на території нашої громади у сфері соціального захисту дітей.

З метою інформування громадськості про діяльність служби у справах дітей Хорошівської селищної ради систематично розміщуються та поширюються дописи на сторінках в соціальних мережах, офіційному сайті селищної ради.

    

Реалізація програм щодо захисту прав та інтересів дитини у громаді

Програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» в Хорошівській ОТГ прийнята рішенням сесії Хорошівської селищної ради від 23.05.2019 № 511.

Програма була розрахована на три роки (2019 - 2021). 

Метою Програми є послідовна реалізація положень Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації,створення дружнього до дітей середовища.

Мета програми досягнута:

 • створена служба у справах дітей;
 • у ССД функціонує Єдина інформаційно-аналітична система «Діти»;
 • розвиваються сімейні форми виховання (опіка, ПС, ДБСТ);
 • запроваджена послуга патронату над дитиною;
 • щомісячно проводились рейди-обстеження стану утримання та виховання дітей в сім’ях, у місцях відпочинку дітей та молоді;
 • проведення заходів до Дня захисту дітей із залученням соціально незахищених категорій дітей;
 • проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій;
 • проведення зустрічі керівництва ОТГ з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування – випускниками загальноосвітніх шкіл;
 • проведення заходів до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем Програми є Хорошівська селищна рада.

Використано 78788 грн. на реалізацію програми в громаді.

 

 

                                                                           

Начальник служби у справах дітей

Хорошівської селищної ради

Олена СЕМЕНІЙ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь