Регламент селищної ради

 

 

ХОРОШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

третя сесія дев`ятого  скликання

 

від 24.12.2020  № 78                                             

                                                        

Про затвердження Регламенту роботи

Хорошівської  селищної ради дев`ятого  скликання

 

Відповідно до ч. 1 ст. 26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 2  Регламенту  роботи  Хорошівської  селищної ради, селищна рада

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент роботи Хорошівської селищної ради дев`ятого  скликання.

2. Рішення другої сесії восьмого скликання Хорошівської селищної ради від 17.01.2017 року №25 «Про затвердження Регламенту роботи Хорошівської селищної ради VIII скликання» вважати таким, що втратило чинність.

 

Селищний голова                                              Володимир СТОЛЯРЧУК

 Додаток

до рішення селищної ради

від 24.12.2020 № 78

 

РЕГЛАМЕНТ

 

Хорошівської селищної ради

(9 скликання)

 

ЧАСТИНА І

Процедурні питання організації роботи Хорошівської селищної ради

 

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. 1. Хорошівська селищна рада (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її та в її інтересах функції і повноваження  місцевого  самоврядування.

Повноваження та порядок діяльності Хорошівської селищної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами і нормативно-правовими актами, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії Хорошівської селищної ради.

Селищна рада є юридичною особою і наділяється Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами, власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

Селищна рада має власну печатку, рахунки в банках, самостійний баланс, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем, третьою особою у господарському, адміністративному суді та у суді загальної юрисдикції.

Склад ради – 26 депутатів, які обираються жителями громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Селищна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як дві третини депутатів від загального складу ради.

 Строк повноважень селищної ради, обраної на місцевих виборах, визначається Конституцією України.

 Повноваження селищної ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

 

Стаття 2. Регламент Хорошівської селищної ради має силу нормативного акту, що визначає:

– порядок скликання та порядок роботи сесій ради;

– формування її органів;

– процедуру підготовки, розгляду та прийняття рішень та інших процедурних питань;

– функції органів ради та її посадових осіб;

– формування виконавчих органів ради;

– порядок здійснення контрольної діяльності і спеціальних процедур;

– процедуру діяльності депутатів;

– порядок прийняття звітів посадових осіб та органів Хорошівської селищної ради.

Регламент Хорошівської селищної ради приймається не пізніше, як на другій черговій сесії ради та діє до прийняття нового регламенту сесією ради чергового скликання.

Регламент є обов'язковим для виконання селищним головою, секретарем ради, заступником селищного голови, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, старостами, всіма депутатами та іншими посадовими особами місцевого самоврядування.

 

Стаття 3. Робота Хорошівської селищної ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у випадках передбачених Законом України "Про засади державної мовної політики", або сам промовець.

Засідання селищної ради, постійних та інших комісій є відкритими гласними, за винятками, встановленими цим Регламентом і Положенням про постійні комісії селищної ради.

Відкритість та гласність роботи селищної ради, її постійних комісій забезпечується шляхом публікації звіту пленарних засідань, оприлюднення її рішень на офіційному веб-сайті селищної ради, інформування в засобах масової інформації, у звітуванні селищного голови та у інший визначений радою спосіб.

 

Стаття 4. 1. Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час сесії, відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає представникам засобів масової інформації на їх письмове звернення матеріали сесії, за винятком тих, які розглядаються за спеціальними процедурами.

2.Заявки для оформлення дозволу на присутність запрошених осіб подаються секретарю селищної ради не пізніше як за день до пленарного засідання селищної ради. У день засідання сесії селищної ради дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, надається селищним головою або секретарем селищної ради.

3. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Хорошівською селищною радою, де кожному депутату визначається його персональне місце.

 

Стаття 5. 1. За рішенням Хорошівської селищної ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

2. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою.

3. Рада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення, щодо публікації матеріалів цього засідання.

 

Стаття 6. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

 

Стаття 7. Діяльність Хорошівської селищної ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів Хорошівської селищної ради та об'єднань громадян, органів територіальної самоорганізації громадян.

 

Стаття 8. На будинку Хорошівської селищної ради постійно піднімається Державний прапор України, а під час засідань ради в сесійному залі встановлюється Державний прапор України та прапор територіальної громади(після його затвердження).

 

Стаття 9. Кожне пленарне засідання ради починається і завершується виконанням Державного Гімну України.

 

РОЗДІЛ ІІ.

СЕСІЯ  РАДИ

 

Глава 1. Порядок скликання сесії

 

Стаття 10. 1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

 

Стаття 11. 1. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, в апарат ради передається протокол засідання із зазначенням питань запропонованих до розгляду сесії.

 

Стаття 12. Сесія Хорошівської селищної ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

  Стаття 13.  Пленарні засідання сесій селищної ради проводяться у робочі дні в сесійній залі Хорошівської селищної ради за адресою: вул. Героїв України,13 смт. Хорошів, Житомирська область.

     У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці приймається розпорядженнями голови селищної ради.

     В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання Хорошівської селищної ради, які потребують фізичної присутності членів такого колегіального органу та запрошених осіб, із максимальним дотриманням протиепідеміологічних заходів з використанням засобів захисту та дезінфекції з дотримання безпечної відстані відповідно до чинного законодавства, створення умов для трансляції засідання для інших зацікавлених осіб, які самоізолювалися проводяться в Хорошівському будинку культури, за адресою: вул. Соборна, 6 смт. Хорошів Житомирська область або проведення засідань на відкритому повітрі.

     В останню чергу розглядаються питання, внесені в «Різне» порядку денного сесії селищної ради.

 

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

 

Стаття 14. 1. У сесійний період пленарні засідання Хорошівської селищної ради проводяться згідно розпоряджень Хорошівського селищного голови, якщо радою не буде прийнято іншого рішення.

 

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

 

Стаття 15. Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією у терміни, встановлені законодавством України але не пізніше як через два  тижні з  дня  реєстрації  новообраних  депутатів ради   в  кількості, яка  забезпечує  повноважність  складу  ради.

 

Стаття 16. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 5 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам запрошення  з довідковими матеріалами.

 

Стаття 17. 1. Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний селищний голова утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради.

2. Перше засідання підготовчої депутатської групи скликає новообраний селищний голова не пізніш як за 5 днів до початку першої сесії ради нового скликання.

3. Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря. Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії ради.

4. Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

5. Про проведену роботу підготовча депутатська група готує інформацію на першу сесію ради.

 

Стаття 18. 1. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та селищного голови і визнання їх повноважень.

2. До визнання повноважень депутатів, як членів ради, новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, обрання робочих органів сесії.

3. Після визнання повноважень селищного голови, йому передається ведення сесії.

 

Стаття 19. 1. Рада до утворення постійних комісій ради затвердження їх складу та обрання голів комісій проводить засідання з таким порядком денним:

1) інформація голови територіальної виборчої комісії;

2)  визнання повноважень новообраних депутатів;

3)  визнання повноважень новообраного селищного голови;    

4)  обрання лічильної комісії;

3)  обрання секретаріату сесії;

4)  обрання секретаря ради;

5)інформація підготовчої депутатської групи, відповіді на запитання;

6) доповідь селищного голови попереднього скликання про стан справ на території ради;

7) обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій ради;

2. Депутати ради можуть пропонувати включити до порядку денного сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

 

Стаття 20. 1. На першому засіданні ради головуючий на сесії пропонує депутатам за бажанням розпочати формування депутатських груп (фракцій) ради, дає пояснення про їх права і порядок формування.

2. Формування депутатських груп (фракцій) та постійних комісій проводиться депутатами в пленарний та поза пленарний час.

 

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

 

Стаття 21. Сесії ради згідно зі статтею 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" можуть скликатися:

– селищним головою;

– секретарем ради;

– однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради;

– постійною комісією ради.

 

Стаття 22. 1. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням селищного голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок –  один раз на місяць.

2. Апарат ради за 10 днів повідомляє депутатів про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради. Ця інформація обов’язково публікується на її офіційному сайті  та  дошці оголошень Хорошівської селищної ради.  

 

Стаття 23. 1. Позачергові сесії Хорошівської селищної ради скликаються у випадку гострої необхідності.

2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються селищному голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії.

3. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

4. Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації .

 

Глава 5. Порядок денний сесії

 

Стаття 24.  1. Проект порядку денного формується апаратом Хорошівської селищної ради.

2.      Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного сесії можуть  вноситись селищним головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами.

3. Основою для формування порядку денного сесії Хорошівської селищної ради є перспективний план роботи ради складеного та прийнятого на рік по квартально.

 

Стаття 25. Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд Хорошівської селищної ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття 26. 1. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, яких рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

2. До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.

3. Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.

4. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.

 

Стаття 27. 1. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому Хорошівською селищною радою більшістю голосів присутніх депутатів. 

2. Обговорення, щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

 

Стаття 28. 1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.

2. При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради.

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

 

Стаття 29. Секретар ради разом з апаратом ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії.

 

Стаття 30. Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, можуть вноситися селищним головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами, а також органами самоорганізації населення, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями.

 

Стаття 31. Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам проектів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки даних питань.

 

Стаття 32. Підготовлені проекти рішень ради за підписом виконавця проходять юридичну експертизу в юридичному секторі та погоджуються (візуються)  головою профільної комісії ради на підставі рішення відповідної комісії, керівниками  відповідних служб та спеціалістами апарату ради.

 

Стаття 33. 1. Не пізніше як за 3 дні до розгляду питань на сесії постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення.

2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради.

 

Стаття 34. Проекти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії подаються до апарату ради, який до відкриття сесії доводить їх до відома депутатів.

 

Стаття 35. Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

 

 

РОЗДІЛ ІІІ.

ПЛЕНАРНІ  ЗАСІДАННЯ  РАДИ

 

Глава 1. Виключна компетенція ради

 

Стаття 36. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

Глава 2. Робочі органи сесії

 

Стаття 37. Для забезпечення роботи пленарних засідань обираються робочі органи сесії з числа депутатів:

– лічильна комісія;

– секретаріат сесії.

 

Стаття 38. 1. Лічильна комісія утворюється на пленарному засіданні ради в кількості 3 чоловік на термін який визначає  рада. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) комісії або на прохання депутатів замінити їх в складі комісії, рада може обрати на період даного пленарного засідання нового члена(членів) лічильної комісії. 

2. Перед початком роботи лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії.

3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим поіменним  голосуванням або письмово заповненими депутатами бланками результатів голосування.

 

Стаття 39. 1. Секретаріат обирається на пленарному засіданні ради в кількості 3 чоловік на термін який визначає рада. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) комісії або на прохання депутатів замінити їх в складі комісії рада може обрати на період даного пленарного засідання нового члена(членів) секретаріату.

2. Секретаріат виконує наступні функції:

– веде протокол пленарного засідання ради;

– проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питань порядку денного;

– надає допомогу головуючому у веденні сесії ради;

– проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні;

– забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.

3. У разі не утворення секретаріату його функції виконує секретар ради.

 

Стаття 40. Кількісний та особовий склад лічильної комісії і секретаріату сесії затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.

 

Глава 3. Ведення пленарних засідань

 

Стаття 41. 1. Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії.

2. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

 

Стаття 42. 1. Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають селищний голова або секретар ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії. Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обраний радою депутат.

2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого, підчас розгляду внесеної ним пропозиції з не процедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в частині 1 цієї статті.

 

Стаття 43. Головуючий на пленарному засіданні ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

2) виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

3) організовує розгляд питань;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у         відповідності з порядком денним сесії;

10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

11) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 

Стаття 44. 1.Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.

2. На початку пленарного засідання ради і після кожної перерви головуючий проводить реєстрацію депутатів. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.

3. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання.

4. На вимогу депутатів головуючий проводить реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні.

 

Стаття 45. На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

 

Стаття 46. 1. За рішенням ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається без обговорення.

2. До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

 

Глава 4. Порядок надання слова

 

Стаття 47. 1. Час, який надається для доповіді – до 20 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 5 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в "Різному" – до 3 хвилин.

2. Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.

 

Стаття 48. 1. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.

2. Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

 

Стаття 49. 1. Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідно звернення до секретаріату сесії, яке ним реєструється.

2. Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.

3. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

 

Стаття 50. В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику юридичного сектора.

 

Стаття 51.  Кожна з депутатських груп (фракцій) має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

 

Стаття 52. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

 

Стаття 53. 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

2. Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

 

Стаття 54. 1. Доповіді і співдоповіді виголошуються з визначеного місця.

2. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи (фракції ) – зазначає і її назву.

 

Стаття 55. Перед завершенням роботи сесії у "різному" відводиться час до 30 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому, як правило, не проводиться.

Глава 5. Організація розгляду питань

 

Стаття 56. Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії;

4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

5) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);

6) виступи депутатів;

7) оголошення головуючим про припинення обговорення;

8) заключне слово співдоповідачів і доповідача;

9) уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

10) виступи депутатів з мотивів голосування.

 

Стаття 57. 1. У необхідних випадках, визначених радою, та інших прямо зазначених в Регламенті питань, приймаються після скороченого обговорення, яке включає:

1) запитання доповідачу, співдоповідачам, і відповіді на них;

2) виступ голови або представника від профільної постійної комісії ;

3) виступи не більше двох депутатів, які підтримують рішення, та не більше двох депутатів, які його не підтримують;

4) уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

5) виступи депутатів з мотивів голосування.

2. З питань, по яких непотрібно проводити обговорення, з процедурних та організаційних питань, щодо ведення сесії, рада приймає рішення без обговорення.

 

Стаття 58. Рішення про необхідність обговорення рада приймає більшістю голосів від присутніх.

 

Стаття 59. Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

 

Стаття 60. Депутат, група депутатів (фракцій) або постійна комісія можуть подати до секретаріату на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка включається до протоколу сесії.

 

Стаття 61. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;

2) пропозиції, поправки постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів.

 

Стаття 62. Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії подаються в усній чи письмовій формі на ім’я головуючого.

 

Стаття 63. Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення за їх бажанням, передаються в секретаріат і включаються в протокол.

 

Глава 6. Прийняття рішень

 

Стаття 66. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, які є обов’язкові для виконання всіма розташованими на території ради підприємствами, організаціями, установами, приватними підприємцями, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами.

 

Стаття 67. 1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Регламентом.

2. При встановленні результатів голосування враховується голос селищного голови.

 

Стаття 68. Рішення ради приймається відкритим поіменним або таємним голосуванням.

 

Стаття 69. 1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті.

2. Рішення ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів.

3. Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях.

4. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

         5. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

 

Стаття 70. Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

 

Стаття 71. 1. Рада може скасовувати своє рішення, окрім актів одноразової дії, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.

2. У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися пере голосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

 

Стаття 72. Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

Стаття 73.  Рішення ради приймаються  відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

 Всі рішення приймаються радою відкритим голосуванням, крім випадків, коли законом чи Регламентом встановлено таємне голосування.

 

Стаття 74.  Дані про результати поіменного голосування роздруковуються апаратом ради і надаються депутатам за їх зверненнями, представникам засобів масової інформації та можуть розміщуватися на сайті  ради. Результати поіменного голосування є невід'ємною  частиною протоколу  сесії ради.

 

Стаття 75. Рішення ради може бути зупинено  селищним головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Стаття 76. 1. Прийняті радою рішення розмножуються і передаються у всі постійні комісії та видаються депутатам за їх вимогою через 10 робочих днів після закінчення відповідного пленарного засідання.

2. Про прийняті рішення сповіщається на сайті  ради або в засобах масової інформації .

3. Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

 

         Стаття 77. Конфлікт інтересів

При наявності факту конфлікту інтересів голова, заступник голови, депутат селищної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень селищною радою за умови попереднього самостійного публічного оголошення про це під час пленарного засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

 

Стаття 78. 1. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам,посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття.

2. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

3. Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Стаття 79. Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою.

 

Глава 7. Порядок голосування пропозицій

 

Стаття 80. 1. Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з'ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

2. Розгляд одного питання порядку денного, без прийняття рішення щодо нього, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

 

Стаття 81. Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів.

 

Стаття 82. 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

2. Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції, щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.

3. Пропозиції і поправки повинні проходити юридичну експертизу, яку на пленарному засіданні дає представник від юридичної служби.

4. Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству.

 

Стаття 83. 1. Пропозиції та поправки до проектів рішень ради подаються депутатами доповідачу з даного питання у письмовій формі за особистим підписом ініціаторів не пізніше, як за день до початку сесії .

2. Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку надходження.

 

Стаття 84. 1. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

2. Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.

 

Стаття 85. 1. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2. В разі порушення процедури і голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

3. Голосування проводиться  бюлетенями при проведенні таємного голосування.

4. Поіменне голосування проводиться шляхом заповнення депутатами анкет з порядком денним під час пленарного засідання.

 

Стаття 86. В будь-який час депутат може звертатись з пропозиціями, щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради по питаннях:

– щодо перерви у пленарному засіданні;

– щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного;

– про припинення обговорення питання порядку денного;

– про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

– про перенесення питання порядку денного;

– про повторний розгляд сесійного питання.

 

Стаття 87. Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід організовувати голосування з дотриманням черговості.

 

Стаття 88. Виступи, щодо регламенту, не повинні тривати довше ніж 3 хвилини і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов'язаних з Регламентом і у відповідності з ним, а не самих питань.

 

Стаття 89. При розгляді пропозицій, щодо регламенту, надається можливість представнику кожної депутатської групи та фракції висловити свою думку "за" чи "проти".

 

Стаття 90. Головуючий може повторно висловити свою думку щодо відповідного пункту Регламенту перед повторним голосуванням.

 

Стаття 91. Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше двох разів, крім випадків, передбачених Регламентом.

 

Глава 8. Таємне голосування

 

Стаття 92. 1. З визначених радою питань може проводитися таємне голосування.

2. Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 93. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Стаття 94. 1. Таємне голосування організовує лічильна комісія.

2. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії .

 

Стаття 95. 1. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У бюлетень для таємного голосування по проекту рішення ради вноситься запис "підтримую рішення" і праворуч порожній квадрат, нижче – запис "не підтримую рішення" і праворуч порожній квадрат.

2. На кожному бюлетені для таємного голосування  мають бути підписи всіх членів лічильної комісії.

 

Стаття 96. Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

 

Стаття 97. Лічильна комісія перед початком голосування:

– одержує від секретаря ради складений в алфавітному порядку список усіх депутатів, повноваження яких визначені дійсними;

– організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;

– опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення;

– знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі.

 

Стаття 98. 1. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

2. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії .

 

Стаття 99. 1. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії .

2. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

 

Стаття 100. 1. На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади.

 

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

 

Стаття 101. 1. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Депутат або представник депутатської фракції , групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки.

Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції, групи відразу після звернення.

3. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

 

Стаття 102. 1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

2. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

 

Стаття 103. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

 

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії

 

Стаття 104. Матеріали сесії складаються з протоколу сесії.

 

Стаття 105. 1. Протокол сесії повинен містити:

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, дату і місце її проведення, час початку і закінчення;

2)загальне число депутатів ради, кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії;     

3) порядок денний і регламент часу роботи;

4) прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;

5) результати голосування і прийняті рішення;

6) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах.

2.  До протоколу сесії можуть додаватись:

1) доповіді, співдоповіді, тексти виступів депутатів за їх бажанням, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;

2) список присутніх на сесії депутатів;

4) поправки і доповнення до проектів рішень;

5) довідки, зауваження.

 

Стаття 106. 1. Протоколи сесій ради підписуються головуючим та  секретарем ради.

2. Протокол сесії ради оформляється протягом 10 днів після завершення сесії ради.

Частина 2

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

 

Глава 1. Депутати

 

Стаття 107. Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються законами України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про місцеве самоврядування в Україні", Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.

 

Стаття 108. 1. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання після визнання повноважень депутатів нового скликання.

2. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

 

Стаття 109. 1. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

2. Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється:

– в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;

– в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією;

– виступах з питань, які розглядаються;

– внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради;

– ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;

– ініціюванні питань до порядку денного сесії;

– підготовці проектів рішень;

– організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії, в якій працює депутат;

– підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед міською радою;

 – інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією, тощо.

 

Стаття 110. Відповідно до частини 10 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цього Регламенту ради депутат за рішенням ради може вести пленарне засідання сесії. В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення ради.

 

Стаття 111. Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії. Про включення чи не включення запропонованих депутатом питань до порядку денного сесії, вирішує постійна комісія.

 

Стаття 112. Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та в розділі VII цього Регламенту.

 

          Стаття 113. 1. Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції, заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.

2. Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

 

Стаття 114. Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян свого округу.

Стаття 115. Депутат, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

 

Стаття 116. Постійна комісія ради з питань депутатської діяльності і етики, в разі надходження до ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії  інших вимог, передбачених статтею 37 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики згідно із статтею 38 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" вносить пропозиції про ініціювання питання, щодо відкликання депутата на пленарне засідання ради.

 

Стаття 117. Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" .

Глава 2. Депутатські групи та фракції

 

Стаття 118. Депутати ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи (фракції ) за умови, що до складу кожної із них входить не менше як 3 депутати. Депутатські групи формуються як на партійній, так і на позапартійній основі. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного і соціально-економічного розвитку, місцевого самоврядування.

 

Стаття 119. Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.

 

Стаття 120. 1. Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп (фракцій) визначається самою депутатською групою (фракцією).

2. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції).  Селищний голова і секретар ради не можуть входити до складу жодної депутатської групи (фракції).

 

Стаття 121. Депутатські групи (фракції) ради можуть формуватися і реорганізовуватися протягом повноважень ради відповідного скликання.

 

Стаття 122. 1. Депутатська група (фракція) реєструється радою на пленарному засіданні за поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого додається підписане депутатами цієї групи (фракції) письмове повідомлення про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи(фракції) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).

2. Рішення про об’єднання депутатів у групу (фракцію) доводиться до відома депутатів головуючим під час пленарного засіданні ради.

3. У раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної політичної партії, депутати від якої обрані до ради.

4. Депутатська група (фракція) не може використовувати повну чи скорочену назву існуючої депутатської групи (фракції ) ради.

 

Стаття 123. Після реєстрації депутатської групи (фракції) на пленарному засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи (фракції), її кількісний склад.

В тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).

 

Стаття 124. Діяльність депутатської групи (фракції ) також припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції) чи після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повноважень ради відповідного скликання.

 

Стаття 125. Депутатські групи (фракції) можуть приймати участь в попередньому обговоренні кандидатур до складу виконавчого комітету ради, керівників інших органів ради, яких вона затверджує, розгляді питань, які виносяться на сесію, вносити відповідні пропозиції щодо рішень ради, мають гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях ради. Пропозиції груп (фракцій) носять рекомендаційний характер.

 

Стаття 126. Голова депутатської групи (фракції) обирається депутатами, що входять до складу даної депутатської групи (фракції) на зборах групи (фракції ) більшістю від загального складу групи (фракції).

 

Глава 3.  Селищний голова та секретар ради

 

Стаття 127. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

 

Стаття 128. Селищний голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

Стаття 129. Селищний голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 10 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Регламентом) та очолює селищну раду, як юридичну особу.

 

Стаття 130. Повноваження селищного голови визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, Статутом територіальної громади і цим Регламентом.

 

Стаття 131.  Селищний голова може в установленому Законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

 

Стаття 132. На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України "Про статус депутатів місцевих рад". При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос  селищного голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. 

 

Стаття 133. Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Стаття 134. Секретар ради обирається за пропозицією селищного голови з числа її депутатів не пізніше як на 2-й сесії на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд  ради  не менше як половиною депутатів  від загального складу  відповідної ради,  якщо  на день  проведення першої сесії селищної ради  не завершені вибори  селищного голови, рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради  запропоновану  селищним головою, та інше, згідно статті 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Порядок обрання, припинення повноважень та повноваження секретаря ради визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом.

 

Стаття 135. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією  селищного голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 136. Повноваження секретаря ради визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Статутом територіальної громади, цим Регламентом. Секретар ради координує роботу постійних комісій ради та є представником ради у виконавчому комітеті за посадою.

 

Стаття 137. На  селищного голову та секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про запобігання корупції".

 

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

ОРГАНІВ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Глава 4. Постійні комісії ради

 

Стаття 138. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положенням про постійні комісії ради та Регламентом.

 

Стаття 139. Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням селищного голови та за згодою депутатів.

 

Стаття 140. Кількісний склад комісії визначається радою, але не менше 4-ох членів в кожній комісії. Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, пере обрано персональний склад.

 

Стаття 141. 1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням селищного, так і за пропозицією членів постійної комісії, в якій працює голова комісії.

2. Голова постійної комісії може бути також відкликаний селищною радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.

 

Стаття 142. Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням селищного голови, секретаря ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії.

 

Стаття 143. Проекти рішень ради з питань внесених на засідання постійних комісій приймаються, як правило, один раз. Для повторного розгляду питання виконавець викладає письмове обґрунтування необхідності розгляду та погоджує його з селищним головою або секретарем ради і головою постійної комісії .

 

Стаття 144.  Порядок денний та регламент роботи постійної комісії затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу постійної комісії .

                              

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради

 

Стаття 145. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

 

Стаття 146. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 147. Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях ради.

 

Стаття 148. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, – спеціалісти, експерти, інші особи – не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

 

Стаття 149. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі прийняття повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності ради

 

Стаття 150. Рада, постійні та тимчасові контрольні комісії, депутатські групи та фракції ради проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.

 

Стаття 151. Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації звіту засідань у офіційному друкованому виданні ради  або офіційному веб-сайті, інших засобах масової інформації. В необхідних випадках, за рішенням ради, її засідання можуть транслюватись на площу перед приміщенням, де відбувається пленарне засідання ради.

 

Стаття 152. 1. Депутати для висвітлення позиції з того чи іншого питання, пов’язаного з їх депутатською діяльністю, не рідше одного разу на квартал мають гарантоване право виступу в кожному засобі масової інформації, засновником (співзасновником) якого є рада.

2. Підставою для такого виступу є письмове повідомлення на ім’я керівника відповідного засобу масової інформації, яке надається не пізніше, ніж за 7 днів до дня оприлюднення інформації.

 

Стаття 153. Виступи в засобах масової інформації засновником (співзасновником) якого є рада здійснюється на безоплатній основі, лише за умови, якщо вони не мають рекламного характеру.

 

РОЗДІЛ V.

ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ

 

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради

 

Стаття 154. Порядок формування виконавчих органів ради визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Стаття 155. Перед внесенням на розгляд ради кандидатур для затвердження до складу виконавчого комітету вони обговорюються у постійних комісіях.

Стаття 156. Селищний голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій щодо членів виконавчого комітету, після чого проводить голосування по членам виконавчого комітету, а на вимогу депутатів по кожній кандидатурі окремо.

 

Стаття 157. У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету чи всі кандидатури не дістали підтримки, необхідної більшості депутатів, селищний голова повторно вносить раді пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів.

 

Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради

 

Стаття 158. Перед внесенням на розгляд ради питання про формування структури виконавчих органів ради воно попередньо розглядається в постійних комісіях.

 

Стаття 159. При розгляді формування структури виконавчих органів ради постійні комісії можуть заслуховувати інформацію заступників селищного голови, керуючого справами виконкому ради, начальника обліку та звітності.

 

Стаття 160. У разі коли головуючому надійде пропозиція про обговорення формування структури виконавчих органів ради і вона отримає підтримку більшості депутатів, голосування проводиться після обговорення.

 

 

РОЗДІД VI.

ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ

 

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

Стаття 161. Рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії ) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла.

 

Стаття 162. Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

 

Стаття 163. За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат ради та виконкому надає інформацію про хід виконання рішень та періодично інформує раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

 

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

 

Стаття 164. Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється постійними комісіями ради.

 

Стаття 165. Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету ради визначається Регламентом виконавчого комітету ради.

 

РОЗДІЛ VII.

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ, ЗАПИТИ, ЗАПИТАННЯ. ПРОПОЗИЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА

 

Стаття 166.  Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеною в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення) з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної громади.

 Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження. 

 

Стаття 167. Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в апараті виконкому ради.

 

Стаття 168. 1. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. По ньому проводиться обговорення і приймається рішення.

2. Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.

3. Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні ради головуючим. Селищний голова доводить текст звернення до адресата.

 

Стаття 169. 1. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язаний дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

 

Стаття 170. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у   строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

 

РОЗДІЛ VІІІ.

ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

 

Стаття 171. Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження та діє до прийняття нового регламенту сесією ради поточного чи чергового скликання.

 

Стаття 172. Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.

Стаття 173. Постійна комісія ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради

Стаття 174. 1. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради  та її органів забезпечується апаратом ради та виконкому.   Апарат ради за наявної технічної можливості організовує та забезпечує аудіо запис ведення сесії, який зберігається разом з протоколом сесії.

2. Керівництво апаратом ради та виконкому здійснює  селищний голова, а з питань роботи секретаріату – секретар ради.

 

Секретар ради                                                                     Лариса ГОЛОВАЧ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь