Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 29.11.2023 12:15
Кількість переглядів: 84

Фото без опису

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

«Детального плану території земельної ділянки Мар’янівського родовища гранітів, за межами населених пунктів, на території Хорошівської селищної ради, Житомирського району, Житомирської області»

1. Замовник

Замовником стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території земельної ділянки Мар’янівського родовища гранітів, за межами населених пунктів, на території Хорошівської селищної ради, Житомирського району, Житомирської області» є Хорошівська селищна рада.

Адреса і контактні дані: 12101, Житомирська обл., Житомирський р-н., смт Хорошів, вул. Героїв України, 13.

Тел./факс : 0983549272, е-mail: 04344587@mail.gov.ua

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план території розробляється з метою обґрунтування можливості визначення цільового призначення земельної ділянки; уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території за межами населених пунктів з метою розміщення та планування території промислового підприємства.

«Детальний план території земельної ділянки Мар’янівського родовища гранітів, за межами населених пунктів, на території Хорошівської селищної ради, Житомирського району, Житомирської області» є містобудівною документацією, що визначає планувальну організацію та розвиток території за межами населеного пункту, визначає функціональне призначення, параметри забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення та планування території промислового підприємства, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, визначення містобудівних умов та обмежень у разі відсутності плану зонування, визначення доцільності, обсягів, послідовності забудови, можливість інженерного забезпечення території, створення умов розвитку інфраструктури, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення, забезпечення комплексної забудови території, визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план території земельної ділянки розробляється на підставі рішення п’ятнадцятої сесії дев’ятого скликання Хорошівської селищної ради № 1020 від 15.11.2022р. у відповідності до діючих нормативів.

В адміністративному відношенні ділянка, яка розглядається, розташована на відстані 0,5 км на південний захід від с. Мар’янівка, Житомирського району, Житомирської області.

Детальний план розробляється з метою обґрунтування потреб формування нової земельної ділянки та визначення її цільового призначення, відображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання, та підлягає стратегічній екологічній оцінці відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Затверджений детальний план є основою для визначення вихідних даних для:

- розроблення проєкту забудови території, окремої земельної ділянки;

- проєктування об’єктів з користування надрами;

- проєктування мереж і споруд інженерно – транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території;

- проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови та зміни допустимого виду використання об’єкта проєктування;

- розроблення проєкту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Детальний план території розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів.

Територія в межах якої розробляється містобудівна документація розташована в межах Хорошівської територіальної громади, Житомирського району.

Відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» нормативний розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) для кар’єру по видобутку граніту з метою отримання блоків для виробництва облицювальної продукції без застосування вибухових методів не визначено.

Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 30.06.2023 р. № 12.2-18-4/8260 встановлено розмір санітарно-захисної зони для ТОВ «Євро Стоун ЛТД» в розмірі 500 м. Проте, враховуючи той факт, що у північно-східному напрямку від запроєктованого відвалу на відстані 238, 300 та 340 (а від межі ліцензійної ділянки - 245, 325 та 275 м відповідно) знаходяться житлові забудови – розмір СЗЗ у північно-східному напрямку встановлено в 230 м від межі ділянки відповідно до спеціального дозволу на користування надрами.

Земельна ділянка, де розташоване підприємство, з усіх сторін межує із землями приватної та комунальної власності.

Метою даної роботи є обґрунтування можливості проєктованої діяльності, визначення граничних параметрів об’єкта і функціонального використання території. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості проектованої діяльності, є прогнозований вплив планованої діяльності на навколишнє середовище.

Згідно ст.3 п.3 ч.3 Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», планована діяльність розробки Мар’янівського родовища гранітів ТОВ «Євро Стоун ЛТД» відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням.

4. Ймовірні наслідки, зокрема: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я людей; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок); атмосферне повітря; водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища.

а) у тому числі для здоров’я населення:

під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки відсутні.

а) Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:

Розробка та експлуатація Мар’янівського родовища гранітів, визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище.

Вплив на клімат і мікроклімат. Незначний негативний вплив. Можливі викиди парникових газів від технологічних процесів підприємства та роботи автотранспорту

Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище обумовлений наявністю джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від процесів відвалоутворення – робота бульдозерів, розвантаження автосамоскидів, рух технологічного транспорту по дорогах, запилення з поверхні відвалу.

Шумове навантаження. Джерелами шуму в період експлуатації є кар’єрна техніка і автотранспорт.

Вплив на геологічне середовище. Планована діяльність пов'язана з впливами на геологічне середовище, що включають розміщення розкривних порід Мар’янівського родовища гранітів на ділянці детального планування, що призведе до зміни рельєфу місцевості.

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Після повного закінчення видобутку корисної копалини на Мар’янівському родовищі гранітів створюється вироблений простір площею 5,26 га, який підлягає гірничотехнічній і біологічній рекультивації, крім того добавляється площа проммайданчику, площа зовнішніх відвалів, під’їзна автодорога. В результаті розробки родовища утворюється котловинноподібна кар’єрна виїмка, а після відсипки відвалу пухких розкривних порід – пластоподібний відвал. Глибина кар’єру до 30,0 м, відносно невеликий об’єм розкривних порід виключає можливість рекультивації відпрацьованого простору для сільськогосподарських потреб або для лісогосподарського використання. Виходячи із цього, в відпрацьованому просторі кар’єру передбачається облаштування водойми, а відвал розкривних порід рекультивується під лісонасадження. Заповнення виробленого простору водою здійснюється за рахунок атмосферних і ґрунтових вод після повного відпрацювання запасів.

Вплив на водне середовище. Скид кар’єрних вод передбачається у струмок без назви, права притока р. Іршиця-1 за межами с. Мар’янівка, Житомирського р-ну, Житомирської обл..

Вплив на рослинний і тваринний світ. В зоні розробки Мар’янівського родовища гранітів відсутні об’єкти природно-заповідного фонду, а також шляхи міграції тварин та птахів. Таким чином вплив на рослинний та тваринний світ не відбуватиметься.

Вплив на техногенне середовище. Негативного впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується.

Відходи виробництва. Сміття, побутові відходи планується збиратися в спеціальних закритих контейнерах, встановлених на асфальтованій площадці. Вивіз сміття та побутових відходів буде здійснюватися на звалище, в міру накопичення згідно договору.

Впливів на соціальне середовище. Позитивний вплив пов’язаний із можливим створенням додаткових робочих місць. Вплив на здоров’я населення – допустимий, ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення надзвичайно мала. Соціальний ризик оцінюється як «прийнятий».

б) Ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом:

При розробці детального плану території передбачається:

технічна і біологічна рекультивація;

використання ґрунтового шару для рекультивації відпрацьованого простору;

відведення поверхневих вод.

Тобто природні ресурси максимально збережені, та передбачається їх екологічно збалансоване та раціональне використання. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується.

Об’єкти природно-заповідного фонду (ОПЗФ) на території проектування відсутні і не зазнають впливу планованої діяльності.

Територія проєктування знаходиться за межами прибережно-захисних смуг річок, озер.

в) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля

Транскордонний вплив на довкілля об’єктом, що розглядається, не чиниться.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Оскільки родовище планується продовжувати розробляти у межах затверджених запасів, то розгляд територіальних альтернатив проводити недоцільно. Родовище повністю розвідане та підготовлене до подальшої експлуатації. Експлуатація родовища є оптимальним варіантом для задоволення потреби у сировині.

Технічною альтернативою прийнятої технології видобування корисної копалини є транспортна система розробки із застосуванням буро-вибухових робіт.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

- інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проєкту ДПТ;

- статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;

- дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);

- дані топографічних та геологічних вишукувань;

- діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;

- комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;

- статистику захворюваності місцевих жителів;

- іншу доступну інформацію.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків:

- для охорони незміненої корисної копалини від руйнування вибування передбачається виконувати тільки із застосуванням невибухових руйнівних засобів

- з метою зниження втрат корисної копалини передбачається закладення в’їзної траншеї кар’єру промислового видобування на ділянці найбільшої потужності пухких порід і порід мало придатних до видобування.

- технологія виконання гірничих робіт розроблена з урахуванням вимог санітарних норм і правил, а також правил безпеки ведення робіт.

Для зменшення впливу на атмосферне повітря передбачається реалізація наступних заходів:

- застосування гідромолота для подрібнення монолітів, а також невибухового руйнуючого засобу при видобуванні блоків.

- застосування зрошення забою шпурів та свердловин з метою пилеподавлення при буро-вибухових роботах;

- покриття кар'єрних автодоріг щебенем і відсівом та періодичний полив автодоріг із метою зменшення пилу при роботі автотранспорту;

- розташування проммайданчика кар'єру і породних відвалів з метою мінімального виносу пилу в кар'єр, на робочі місця.

Для зменшення забруднень водного басейну проєктом передбачаються такі види заходів:

- ефективний відвід поверхневих вод із прилягаючих до кар'єру площ за допомогою водовідвідних і нагірних канав;

- належна організація складування відвалів гірських порід, для чого приділяються спеціальні площадки;

- тверде покриття проммайданчика по обслуговуванню техніки.

З метою охорони поверхневих вод від виснаження та забруднення проєктом передбачені:

- раціональне використання водних ресурсів із мінімальним споживанням води для зрошення забоїв і поливки автомобільних шляхів у кар'єрі. При цьому свіжа вода зі струмків, рік і інших поверхневих водойм не використовується;

- захист р. Іршиця-1 від забруднення стічними водами, контроль за якістю води, що скидається у річку.

- відвід атмосферних опадів із прилягаючих земель за допомогою нагірної канави, що охороняє борта кар'єру від розмиву і забезпечує їх усталеність;

- для запобігання опадань і завалень уступів у процесі експлуатації неробочих бортів м’яких розкривних приймається кут укосу 30°, що забезпечує довгострокову їхню усталеність;

- збір виробничих відходів і передача їхнім зацікавленим підприємствам для утилізації або використання для власних потреб.

До ресурсозберігаючих заходів віднесені:

- зняття і збереження поверхово – рослинного прошарку ґрунту;

- зберігання розкривних порід у тимчасових відвалах із наступним використанням для будівництва шляхів та засипання канав;

- максимально цілісне видобування із надр розвіданих запасів корисної копалини при мінімальних його втратах.

У проєкт розробки кар'єру в повному обсязі включено проект рекультивації кар'єру після його розробки.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2,3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Пропозиції та зауваження до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Детального плану території земельної ділянки Мар’янівського родовища гранітів, за межами населених пунктів, на території Хорошівської селищної ради, Житомирського району, Житомирської області» подаються упродовж 10 діб з дня їх оприлюднення ( з 29 листопада 2023 року до 12 грудня 2023 року) до Хорошівської селищної ради за адресою: 12101, Житомирська обл., Житомирський р-н., смт. Хорошів, вул. Героїв України, буд. 13, тел. 098-354-92-72, E-mail: 04344587@mail.gov.ua


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь