ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата: 15.11.2023 09:30
Кількість переглядів: 128

Фото без опису

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планована діяльність полягає у виробництві деревного вугілля піролізним методом на майданчику ТОВ «ЕКОКАРБЕКС». Діяльність запланована за межами населеного пункту на земельній ділянці, площею 0,7 га, бувшого виробничого майданчика СТОВ «Радичі» та планованій до залучення суміжній земельній ділянці, площею 2,0798 га, що знаходяться на землях Хорошівської територіальної громади Житомирського району Житомирської області (кадастрові номери: 1821183800:07:002:0528; 1821183800:07:002:0512.) Обидві земельні ділянки надані в оренду, згідно укладених договорів.

Територія підприємства огороджена по периметру, благоустроєна з влаштуванням твердого покриття проїзних шляхів, в’їзду-виїзду, також наявні будівлі та споруди виробничого та побутового характеру, пожежна водойма тощо. На півночі підприємство межує із землями запасу; на сході – із землями запасу та житловою забудовою; на півдні – із землями загального користування та житловою забудовою; на заході – із землями тракторного стану, землями комунальної власності. На півдні, на відстані 450 м від проммайданчика протікає річка Радич. Найближчі житлові забудови розташовані на відстані 270 м в східному напрямку (вул. Молодіжна,6), 280 м в південно-східному напрямку (вул. Лесі Українки, 1), 330 м в південному напрямку (вул. Лесі Українки, 2).

Для реалізації планованої діяльності підприємством пропонується встановлення дев’яти піролізних печей «ЕККО-2» по виготовленню деревного вугілля.

В якості сировини, для переробки в деревне вугілля, даний комплекс використовує різного роду некондиційних відходів рослинного походження: дров’яної деревини, відходів лісозаготівлі і деревообробки, паливних брикетів тощо. Крім того, для підтримування теплових процесів, частково використовуються відходи деревини, які утворюються на підприємстві. Сировина закуповується на електронних аукціонах з продажу необробленої деревини, згідно КМУ «1178 от 04.12.2019 р. «Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини».

Піч складається з 2-х камер процесу карбонізації, які мають з'єднання: з топкою, з камерою допалу і димової трубою. Кожна камера має завантажувальний люк для завантаження/розвантаження вагонеток. Камери обладнані газовідвідними каналами для відведення газу, що виділяється в процесі піролізу в топку, і для відведення продуктів сушіння в атмосферу. Конструкція печі передбачає режими сушіння і піроліз. Піч відноситься до виробів, експлуатованих в 3 робочих зміни по 8 годин під наглядом, або в 2 робочих зміни по 12 годин, тобто безперервно. Річна продуктивність печі, залежить від вологості сировина та погодних умов. Продуктивність печі складає 20-50 т/міс. Споживання електроенергії із системою попереднього сушіння сировини – 0,1 кВт/год. Витрата дров для топки – 0,1 м3/добу. Тривалість робочого циклу – 8-24 години (залежить від параметрів сировини). Габаритні розміри печі: ширина – 2250 мм, довжина – 7600 мм, висота – 2300 мм.

Загальна площа території підприємства – 2,7798 га.

Площа основного майданчика виробництва (складування та обробка сировини, вулгевипальвальні печі) – 0,7 га.

Потужність виробництва – 5400 т/ рік готової продукції.

Обсяги ресурсів, що необхідні для провадження виробництва:

  • електроенергія – 15-28 тис. кВт/рік;

  • водоспоживання – 4,6 м3/добу; - деревина – 30000 м3/рік; - штат працівників – 35 осіб.

Утворення виробничих (технологічних) стоків не планується. Водовідведення господарсько-побутових стоків здійснюватиметься у гідроізольований (водонепроникний) вигріб з подальшим вивезенням на каналізаційні очисні споруди відповідно до укладеного договору з Новоборівським ЖКП.

Поводження з відходами здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами».

  1. Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОКАРБЕКС», код ЄДРПОУ – 44057475. Місцезнаходження юридичної особи: Комплекс будівель і споруд 316, буд.5, Хорошівська територіальна громада Житомирський район Житомирська область, 12115, Україна. Контактний телефон: +380979958880, директор Товщик Віктор Анатолійович.

Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: вул.Театральна, м. Житомир 17/20, 10014. Контактний тел./факс:(0412)47-25-36, e-mail:pryroda@eprdep.zht.gov.ua, Кондратюк О.П., Семенюк М.М.

Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») й інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»), що видаються органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України, зокрема дозвіл на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

  1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

На період дії воєнного стану в Україні, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, у відповідності із прийнятим Законом України №3227-IX від 13.07.2023р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля» (частина 22 статті 17).

Громадські слухання проводитимуться відповідно до вимог Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №989, за виключенням того, що вони відбуваються в режимі відеоконференції. Громадські слухання (перші) відбудуться: у вівторок, 05 грудня 2023 року об 12:00 год

Часовий пояс: Europe/Kiev

Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/nuh-kixh-fxo

 

Громадські слухання (другі) відбудуться:

 

  1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: вул. Театральна, м. Житомир 17/20, 10014. Контактний тел./факс: (0412) 47-25-36, e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, Кондратюк О.П., Семенюк М. М.

  1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: вул. Театральна, м. Житомир 17/20, 10014. Контактний тел./факс: (0412) 47-25-36, e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, Кондратюк О.П., Семенюк М. М.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

  1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 376 аркушах.

Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

1. ТОВ «ЕКОКАРБЕКС». Поштова адреса: 12115, Житомирська область,

Житомирський район, Хорошівська територіальна громада, Комплекс будівель та споруд №16, буд.5. Контактний телефон: +380979958880, директор Товщик Віктор Анатолійович з 9.00-17.00 крім вихідних з моменту оприлюднення в реєстрі ОВД.

  1. Хорошівська селищна рада. Поштова адреса: 12101, Житомирська область, Житомирський район, смт Хорошів, вул. Героїв України, буд.13. Контактний телефон: +380983549272, e-mail: 04344587@mail.gov.ua з 9.00-17.00 крім вихідних з моменту оприлюднення в реєстрі ОВД.

  2. Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20. Контактний тел./факс: (0412) 47-25-36, e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, Кондратюк О.П., Семенюк М. М. з 9.00-17.00 крім вихідних з моменту оприлюднення в реєстрі ОВД.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь