Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення проєкту рішення «Про реорганізацію Червоногранітнянської гімназії Житомирської області шляхом приєднання до Хорошівського ліцею №2 Житомирської області»

Дата: 19.06.2023 15:16
Кількість переглядів: 144

І. Найменування організатора громадського обговорення – Хорошівська селищна рада.

ІІ. Ініціатор громадського обговорення: Відділ освіти Хорошівської селищної ради.

ІІІ. Мета громадського обговорення: врахувати думку жителів селища Червоногранітне щодо реорганізації Червоногранітнянської гімназії Житомирської області у Червоногранітнянську філію Хорошівського ліцею №2 Житомирської області із забезпеченням здобуття початкової освіти. 

IV. Нормативно-правове забезпечення:

Стаття 143 Конституції України.

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

 Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

         Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація,зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за 1 рік до прийняття відповідного рішення.

Стаття 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Заклад загальної середньої освіти може мати у своєму складі філію (філії).

 Пропозиції щодо реорганізації Червоногранітнянської гімназії сформовано на основі аналізу прогнозованої мережі класів, демографічної ситуації з прогнозуванням дитячого контингенту на наступні роки, виходячи з необхідності забезпечення рівних умов надання освітніх послуг здобувачам освіти, підвищення якості освітніх послуг, а також забезпечення економічної доцільності та ефективності функціонування закладів освіти у громаді, ефективного використання матеріальних, фінансових, кадрових ресурсів тощо.

Червоногранітнянська гімназія забезпечує здобуття початкової та базової середньої освіти.

Прогнозована мережа класів даного закладу освіти на 5 років, починаючи з 2023/2024 навчального року, становить:

 

 

 

Кількість здобувачів освіти у розрізі навчальних років:

Класи

2023/2024

2024/2025

2025/2026

2026/2027

2027/2028

1

3

3

5

2

5

2

2

3

3

5

2

3

6

2

3

3

5

4

6

6

2

3

3

 Початкова освіта

17

14

13

13

15

к-ть повних класів

2

1

1

1

2

5

10

6

6

2

3

6

3

10

6

6

2

7

4

3

10

6

6

8

0

4

3

10

6

9

5

0

4

3

10

Базова середня освіта

22

23

29

27

27

к-ть повних класів

2

2

3

3

3

ВСЬОГО

39

37

42

40

42

Всього повних класів

4

3

4

4

5

Середня наповнюваність класів

4,3

4,1

4,7

4,4

4,6

К-ть учнів

на 1 учителя

3,5

3,4

3,8

3,6

3,8

К-ть працівників у закладі – 15, з них педагогічних працівників – 11 (в тому числі пенсіонерів – 6).

 

Відповідно до ЗУ «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» кількість учнів у класі державного, комунального закладу не може становити менше 5 учнів. У разі якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні продовжують навчання за однією з інших (крім очної) форм здобуття освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності.

Формою здобуття освіти, яка визначена нормативними документами, саме для учнів 1-9 класів (де не можна утворити клас, у зв’язку з низькою наповнюваністю) – це індивідуальне навчання, а саме – педагогічний патронаж.                                                                

Педагогічний патронаж передбачає індивідуальний супровід вчителя для конкретного учня та можливість періодичного залучення здобувача освіти до учнівського колективу з метою соціалізації (у межах загальношкільних освітніх заходів). Учитель проводить заняття з учнем за індивідуальним навчальним планом в кількості 5 годин на тиждень у 1-4 класах та 8 годин на тиждень у 5-9 класах. Такі учні у порівнянні з ровесниками у повному класі втрачають значну кількість навчальних годин (для порівняння: кількість годин на тиждень для учня 5-9 повного класу в середньому становить – 30 год, педагогічний патронаж – 8 годин, різниця в годинах на тиждень в середньому становить 22 години).

У разі реорганізації Червоногранітнянської гімназії у Червоногранітнянську філію Хорошівського ліцею №2 Житомирської області, учні 5-9 класів зможуть продовжити навчання у опорному закладі - Хорошівському ліцеї №2. Це дасть можливість дітям мати рівний доступ до освітніх послуг, використовувати весь ресурс навчального плану та освітньої програми, навчатися у повноцінному дитячому конкурентоспроможному колективі, комунікувати, гармонійно розвиватися та соціалізуватися.

Через малокомплектність Червоногранітнянської гімназії, проблемним є питання її фінансування, що також спонукає до прийняття відповідних рішень. 

Основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена на заробітну плату педагогічних працівників є розрахункова наповнюваність класів, яка визначається з урахуванням кількості сільського населення та щільності учнів.

Дефіцит освітньої субвенції виникає у зв’язку із значною кількістю малокомплектних закладів, в яких багато класів з низькою фактичною наповнюваністю (значно нижчою ніж розрахункова).

За фактичними показниками 2022 року на фінансування Червоногранітнянської гімназії витрачено 2909748,10 грн., з них 1998593,36 грн. освітньої субвенції та 911154,74 грн. коштів селищного бюджету. Вартість навчання 1 учня в закладі в рік становить - 85580,83 грн., в тому числі вартість за рахунок освітньої субвенції – 58782 грн. (найбільша вартість серед закладів загальної середньої освіти громади). Такі показники не лише у 2-3 рази перевищують вартість навчання учня у закладах освіти, де вона найнижча, а й середній показник по громаді. Для порівняння: вартість навчання 1 учня за рахунок освітньої субвенції у Хорошівському ліцеї №1 становить 23131 грн., у Хорошівському ліцеї №2 – 21725 грн., у Рижанському ліцеї – 28319 грн.

Аналіз наповнюваності класів Червоногранітнянської гімназії свідчить, що освітня субвенція спрямовується на утримання в середньому 5 додаткових класів щороку. Що є неефективним рішенням при недостатності фінансового ресурсу на оплату праці педагогічних працівників.

Враховуючи вищевикладене, проаналізувавши прогнозовану мережу, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, з метою формування ефективної мережі закладів освіти, надання здобувачам освіти рівного доступу до освітніх послуг, зважаючи на пріоритет навчання учнів початкових класів поруч з домівками пропонуємо для громадського обговорення проєкт рішення щодо реорганізації Червоногранітнянської гімназії Житомирської області у Червоногранітнянську філію Хорошівського ліцею №2 Житомирської області із забезпеченням здобуття початкової освіти.

V. Формат проведення громадського обговорення:

До участі у громадському обговоренні запрошуються всі жителі селища Червоногранітне.

Пропозиції, зауваження та рекомендації приймаються у письмовій формі із зазначенням особи і контактної інформації заявника з 19 червня 2023 року по 19 червня 2024 року за адресою: Відділ освіти Хорошівської селищної ради вул. Шевченка,42,смт.Хорошів, Житомирський район, Житомирська область або на електронну адресу osvita-hotg@ukr.net.

Пропозиції, розповсюджені через соцмережі, до уваги прийматися не будуть. Анонімні пропозиції не розглядаються.

Також із дотриманням усіх заходів безпеки громадське обговорення передбачатиме проведення на базі закладу освіти громадських слухань, зборів, зустрічей з громадськістю і колективом закладу. Дата проведення публічного громадського обговорення буде повідомлена пізніше.

VI. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення: Матвійчук Олена Василівна, начальник відділу освіти Хорошівської селищної ради, номер телефону: (068)7628898.

VI. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Хорошівської селищної ради та відділу освіти Хорошівської селищної ради.

 

Проєкт рішення «Про  реорганізацію  Червоногранітнянської гімназії Житомирської області шляхом приєднання до Хорошівського ліцею №2  Житомирської області» (посилання на проект рішення).

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь