COVID-19: від початку вакцинальної кампанії в Житомирській області щеплено 440 801 особа

http://zhytomyr-rda.gov.ua/covid-19-vid-pochatku-vaktsynalnoi-kampanii-v-zhytomyrskij-oblasti-shchepleno-440-801-osoba/