Проводиться капітальний ремонт ділянки дороги О 061938 Романів – Лісна Рудня – Межирічка

http://zhytomyr-rda.gov.ua/velyke-budivnytstvo-na-zhytomyrshchyni-tryvaie-kapitalnyj-remont-dilianky-dorohy-romaniv-lisna-rudnia-mezhyrichka/