Звіт про результати проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг управління соціального захисту населення Хорошівської селищної ради за 2020 рік

Дата: 29.01.2021 09:28
Кількість переглядів: 764

     Наказом управління соціального захисту населення Хорошівської селищної ради від 04.01.2021 року № 12 затверджено Положення про комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг та склад комісії відповідно Закону України «Про соціальні послуги», Порядку проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 427 «Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України «Про соціальні послуги» та проведено моніторинг та оцінку якості соціальних послуг, наданих відділом сім’ї, дітей, молоді, спорту та соціального захисту населення за 2020 рік.  

     Відділ використовує такі методи оцінки: опитувальник, що заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальних послуг, спостереженням за діяльністю спеціалістів у сфері надання соціальних послуг та співбесідами з ними, аналізом веденої документації.    Внутрішню оцінку якості соціальних послуг працівники відділу здійснюють шляхом самооцінки щоденно, виявленням та обговоренням проблем на апаратних нарадах щотижня, під час групової, індивідуальної роботи з клієнтами. За результатами самооцінки, супервізії 100% працівників відділу одержали «добре».

     Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян (одинокі громадяни непрацездатного віку, сім’ї у складних життєвих обставинах) визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі справи отримувачів послуг містять індивідуальні плани надання соціальних послуг, заяви та договори, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальних послуг; своєчасно проводиться повторне (при потребі) визначення індивідуальних потреб.

     Результативність: Згідно телефонного опитування, опитування при індивідуальній роботі мешканців громади, аналізу статистичних даних структурних підрозділів Хорошівської селищної ради, що надані управлінню для визначення потреб у соціальних послугах ( наказ від 12.01.2021р., №19), мешканці громади отримують соціальні послуги в обсязі, що задовольняють їх потреби, скарг від отримувачів соціальних послуг не надходило. Визначаються позитивні зміни у стані функціонування сімей, виховання дітей. У процесі надання соціальних послуг забезпечується право дітей на виховання в сім’ї, розвиток творчих здібностей, здорового способу життя. 100% мешканці громади забезпечені допомогою у оформлення всіх видів соціальних допомог, пільг та субсидій (прийом документів ведеться в ПІК «Соціальна громада»).

     Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги приймається з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, проведення оцінки потреб та  складання індивідуального плану.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для укладання договору про надання соціальних послуг відповідно поданої заяви. За потреби проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану. На постійному контролі знаходиться розгляд звернень громадян та забезпечено невідкладне реагування на пропозиції, заяви, скарги, вживаються заходи щодо інформування населення громади про право на звернення та отримання соціальної допомоги, безпеки проживання.

     Терміни надання соціальних послуг встановлюються відповідно вимог законодавства та з дотриманням чіткого планування.

    Соціальні послуги протягом 2020 року надавали 18 соціальних робітників, 2 фахівця із соціальної роботи, 2 соціальні працівники. Вся діяльність із отримувачами соціальних послуг побудована на ефективній взаємовигідній співпраці із соціальними партнерами відповідно Реєстру надавачів соціальних послуг: старости, в.о.старост 13 старостатів громади, служба у справах дітей, відділ освіти та відділ культури Хорошівської селищної ради, УПСЗН Хорошівської РДА, місцеве відділення поліції, «Центр пробації», ЦПМСД та Хорошівська лікарня, філія РЦЗ, ДСНС.  Протягом звітного 2020 року відділ охопив соціальними  послугами  більше 3000 осіб Хорошівської громади, які проживають в 42 населених пунктах. Працівники відділу не припиняли свою роботу під час карантину. Індивідуальна робота за місцем проживання  та безпосередньо у відділі, групові заходи, надання гуманітарної допомоги, сприяння в оформленні матеріальної та інших видів допомог, скеровування та супровід до організацій та установ району, що сприяють соціальному захисту кожного громадянина – це та ефективна копітка діяльність, що дає змогу  та можливості у вирішенні складних життєвих обставин громадян в межах компетенції відділу, враховуючи при цьому власний потенціал тих, хто потребує допомоги.

     Доступність та відкритість: розташування відділу є вдалим, він знаходиться у центрі селища, є зручне транспортне сполучення, поряд приміщення райдержадміністрації та селищної ради.

    Кабінети знаходяться у Будинку культури,  що є, безумовно, позитивом для відвідувачів. Для осіб з інвалідністю налаштована кнопка виклику, а послуги з перевезення надає Служба з перевезення осіб та дітей, які мають порушення опорно – рухового апарату. Протягом року надійшло 115 звернень, надано 296 послуг  для 78 осіб, (здійснювалося перевезення 1 дитини з інвалідністю з інтернатного закладу на вихідні та канікули - 18 виїздів), сформовано справ та підписано 80 меморандумів, з особами, які мають порушення опорно-рухового апарату. Щотижня за графіком начальник відділу здійснює індивідуальний прийом громадян.

   Вся зона надання соціальних послуг розташована в окремих кабінетах. Водночас є окремі аудиторії для індивідуальної роботи та для групових занять. Крім цього, серед населення систематично розповсюджується соціальна реклама, спрямована на можливість отримання соціальних послуг, інформаційні листівки з контактами надавачів соціальних послуг відповідно Реєстру. У соціальних мережах, районній газеті Прапор, на сайті селищної ради постійно висвітлюється робота відділу, перспектива діяльності та, звичайно, результативність. Відділення по наданню всіх видів соціальних допомог, пільг та субсидій реалізує новий та важливий напрямок роботи відділу - надання адміністративних послуг соціального характеру. За період роботи було прийнято 558 заяв, з них: 125 заяв – на надання житлових субсидій; 433 заяви  на надання  соціальних допомог. Найбільший відсоток прийнятих заяв - 66,3% становили допомоги малозабезпеченій сім’ї; 27,5% -  допомоги сім’ям з дітьми; 8,5% - допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Крім того, були прийняті заяви на тимчасову державну допомогу непрацюючим особам; тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; допомогу  особі, яка проживає разом з  особою з інвалідністю та на інші види соціальних допомог. У відділенні соціального обслуговування вдома 18 соціальних робітників працювали у 28 населених пунктах по  обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян. Згідно Державного стандарту догляду вдома соціальні послуги  надавалися безоплатно, відповідно затверджених графіків роботи та індивідуальних планів надання соціальної послуги з догляду вдома.    За звітний період  року 162 громадян отримали соціальні  послуги вдома, що відповідає потребам у соціальних послугах одиноких громадян. Крім цього, створений та поновлюється резерв одиноких громадян непрацездатного віку, осіб з інвалідністю, які охоплюватимуться соціальним обслуговуванням. Проведено перевірку роботи соціальних робітників - відвідано77 підопічних, з них участь у анкетуванні взяли  39 громадян, складено 52 оцінки потреб на осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, з них зараховано на соціальне обслуговування 23 громадян похилого віку, скеровано 5 громадян до медичного закладу з подальшим оформленням групи  інвалідності та влаштуванню до будинку інтернату. На 34 особи (80-річних і старше) складені акти оцінки потреб та оформлена державна соціальна допомога на догляд, засоби реабілітації (інвалідні візки, ходуни, палиці) отримали 8 громадян похилого віку, особи з інвалідністю від церкви ЄХБ. Всього протягом 2020 року було залучено 34 тис. 350 грн. спонсорської та благодійної допомоги на задоволення потреб підопічних (порівняно з минулим роком цифра зросла в 2 рази).

Повага до гідності отримувача соціальної послуги:   працівники відділу ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків. Випадків порушення не виявлено. Під час проведення апаратних нарад систематично обговорюються вимоги Закону України «Про соціальні послуги», Наказу національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування». Здійснюється постійне інформування мешканців громади про можливість отримання соціальних послуг.

 Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізацій.

   Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій .

    В особових справах працівників містяться копії документів про освіту (державного зразка), довідки про проходження навчання, сертифікати тощо.

      Щотижня у відділі проходять апаратні наради, а для соціальних робітників – щомісячно семінари. Всі спеціалісти відділу брали участь у навчально-практичних семінарах-тренінгах різних рівнів. Соціальні робітники навчалися під час  проведення щомісячних семінарів за участю наших соціальних партнерів, ФСР пройшли навчання на базі Житомирського обласного центру соціальних служб, спеціалісти відділу проходили навчання в онлайн форматі  в рамках проєкту «Підтримка процесу децентралізації: розвиток компетенцій об’єднаних територіальних громад у сфері надання соціальних послуг» за участю команди Представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні. Всі спеціалісти забезпечені оргтехнікою.

Соціальні робітники забезпечені необхідним обладнанням та інвентарем.

Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

 

 

Показники

якісні

Від 80% до 100%

(добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

-

-

Результативність

«Добре»

-

-

Своєчасність

«Добре»

-

-

Доступність

«Добре»

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«Добре»

-

-

Професійність

«Добре»

-

-

 

 

Показники кількісні

Від 0 % до 20 %

Від 21 % до 50%

Від 51 % до 100%

 

Кількість скарг та результат їх розгляду

«Добре»

-

-

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги

 

-

-

«Добре»

Кількість соціальних працівників, які пройшли атестацію

 

-

-

«Добре»

 

 Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом,

що надає соціальну послугу

«добре»

продовжувати роботу з суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг,

 показники відповідають встановленому рівню –«Добре».

 

Начальник управління                                         Надія ОСАДЧУК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь