МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

Дата: 15.07.2020 11:51
Кількість переглядів: 696

                                                                                      

УКРАЇНА

ХОРОШІВСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

ВІДДІЛ СІМ’Ї, ДІТЕЙ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

12100, Житомирська обл., смт. Хорошів, вул. Соборна,7,

тел.(факс) 3-22-10, E-mail: csssdm-vv@ukr.net

 

Моніторинг та оцінка якості соціальних послуг наданих працівниками відділу сім’ї, дітей, молоді, спорту та соціального захисту населення Хорошівської селищної ради у сфері надання соціальних послуг за І півріччя 2020 року

 

      Наказом відділу сім’ї, дітей, молоді, спорту та соціального захисту населення Хорошівської селищної ради від 08.06.2020 року № 80 затверджено Положення про комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг та склад комісії відповідно Закону України «Про соціальні послуги», Порядку проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 427 «Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України «Про соціальні послуги».  

Відділ використовує такі методи оцінки: опитувальник, що заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальних послуг, спостереженням за діяльністю спеціалістів у сфері надання соціальних послуг та співбесідами з ними, аналізом веденої документації.    Внутрішню оцінку якості соціальних послуг працівники відділу здійснюють шляхом самооцінки щоденно, виявленням та обговоренням проблем на апаратних нарадах щотижня, під час групової, індивідуальної роботи з клієнтами. За результатами самооцінки, супервізії 100% працівників відділу одержали «добре».

Водночас, спеціалісти відділу постійно підвищують рівень професійної компетентності шляхом самоосвіти, участі у семінарах, вебінарах, тощо та всю свою діяльність формують відповідно перспективного плану роботи відділу та цільових програм:

          Програма соціального захисту населення на 2018 – 2021 роки;

Програма розвитку фізичної культури і спорту, будівництва, реконструкції та ремонту спортивних споруд на період 2018- 2020 роки;

          Програма профілактики злочинності та правопорушень на території Хорошівської селищної ради на 2017 - 2020 роки;

          Стратегії розвитку Хорошівської селищної ради на 2018-2020 роки;

          Програма   «Національний план дій  щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини    до   2021   року»    на   території Хорошівської селищної ради.

            Долучаються до  роботи відділу громадські організації «Місія в Україну», «Щасливі діти древлян», районна жіноча рада, до занять для старшокласників та їх батьків з протидії булінгу, тренінгів для жіночої молоді долучалася - ГО «Нитка Аріадни».  За підтримки Прокопчука В., пастора церкви ЄХБ, більше 200 сімей отримали гуманітарну допомогу, засоби реабілітації. Церква християн баптистів організовувала для дітей та батьків тематичні  Різдвяні свята, відвідували родини вдома та вручали діткам, членам родин нашої громади продуктові набори, подарунки, а для дітей з інвалідністю були організовані пізнавально – профілактичні заходи.

          Індивідуальна робота за місцем проживання  та безпосередньо у відділі, групові заходи, надання гуманітарної допомоги, сприяння в оформленні матеріальної та інших видів допомог, скеровування та супровід до організацій та установ району, що сприяють соціальному захисту кожного громадянина – це та ефективна копітка діяльність, що дає змогу  та можливості у вирішенні складних життєвих обставин громадян в межах компетенції відділу, враховуючи при цьому власний потенціал тих, хто потребує допомоги (за звітний період - 1,3 тис.чол).

         Вся діяльність із отримувачами соціальних послуг побудована на ефективній взаємовигідній співпраці із соціальними партнерами відповідно Реєстру надавачів соціальних послуг: в.о.старост 11 старостатів громади, служба у справах дітей, відділ освіти та відділ культури Хорошівської селищної ради, УПСЗН Хорошівської РДА, місцевого відділення поліції, ЦПМСД та ЦРЛ, філії РЦЗ. Так, відвідувалися  родини/особи різних категорій (складено 157 актів обстежень матеріально – побутових умов), і в тому числі,  шляхом проведення вибіркового обстеження окремих сімей здійснено 24 перевірки цільового використання допомоги при народженні дитини. Стан виконання батьківських обов’язків, функціонування родин,  доцільність позбавлення батьківських прав  одного з батьків відносно  малолітніх дітей розглядалися на засіданнях виконавчого комітету Хорошівської селищної ради (прийнято 12 рішень), Комісії з питань захисту прав дитини, де відділ готував матеріали спільно із ССД (прийнято 30 рішень).

 Соціальні послуги у відділі надають три особи місцевого самоврядування, два соціальні працівники, фахівець із соціальної роботи, провідний фахівець, у якого в підпорядкуванні молодіжна політика та спортивно – масова робота, 18 соціальних робітників. За звітний період понад 1,3 тис. мешканців громади отримали індивідуальні соціальні послуги : це сім’ї у складних життєвих обставинах, опікунські та багатодітні сім’ї, сім’ї учасників АТО та ООС, ДБСТ, прийомні та патронатні сім’ї, особи з числа дітей – сиріт, одинокі громадяни непрацездатного віку, внутрішньо переміщені громадяни та особи, в т.ч. діти з інвалідністю. Загалом з місцевого бюджету за звітний період було використано 1388 тис.грн..

      При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовуються показники якості  такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальних послуг, професійність.

   Адресність та індивідуальний підхід: відповідно визначених потреб у соціальних послугах, аналізу кількості отримувачів соціальних послуг, згідно звернень населення громади, в т.ч. складеної оцінки потреб, визначено потреби у соціальних послугах в т.ч. індивідуальні. Соціальні послуги надаються безпосередньо за місцем проживання клієнтів (використовуються можливості Мобільної бригади та Служби з перевезення) та у відділі - під час індивідуальної чи групової роботи. За потребою клієнти відділу супроводжуються в організації та установи, проблемні питання ініціюються на розгляд засідання виконкому чи комісії із захисту прав дітей. Прийом документів на оформлення 25 видів допомог здійснює головний спеціаліст відділу та в.о. старост 11 старостатів (прийнято і опрацьовано з березня 2020 року 51 заяву). Соціальним обслуговуванням вдома одиноких непрацездатних громадян охоплена вся територія Хорошівської селищної ради - 18 соціальних робітників працюють у 28 населених пунктах. Згідно Державного стандарту догляду вдома соціальні послуги  надавалися безоплатно, відповідно затверджених графіків роботи та індивідуальних планів надання соціальної послуги з догляду вдома.    За звітний період  року 151 громадянин отримали 12200 соціальних послуг, що відповідає потребам у соціальних послугах одиноких громадян. Крім цього, створений та поновлюється резерв одиноких громадян непрацездатного віку, осіб з інвалідністю, які охоплюватимуться соціальним обслуговуванням. Проведено перевірку роботи соціальних робітників (відвідано 45 підопічних, з них участь у анкетуванні взяли  18 чол.).

Щороку відділ аналізує кількість отримувачів послуг (формується Реєстр отримувачів соціальних послуг), якість та ефективність їх надання. До уваги беруться цільові категорії населення, їх кількість по населених пунктах та визначається потреба у наданні соціальних послуг, форми їх надання та кількість потенційних отримувачів соціальних послуг. Отримувачі соціальних послуг проживають в 42 населених пунктах. Серед них учасники АТО та члени їх сімей -114, внутрішньо переміщені громадяни - 18,  ліквідатори аварії на ЧАЕС - 21, воїни – афганці - 23, багатодітні сім’ї - 47,  сім’ї у складних життєвих обставинах -35, у них дітей – 81, діти з інвалідністю - 85, діти – сироти та діти позбавлені батьківського піклування - 38,  особи з їх числа - 8, спортсмени, та вихованці ДЮСШ – 94 (індивідуально), 424 чол. залучаються до участі у масових видах спорту, одинокі громадяни непрацездатного віку -  151 чол. (перебували на обслуговуванні вдома). Водночас, послуги надаються й іншим категоріям населення, всього планується протягом 2020 р. охопити послугами 3,5 тис. чол., з обсягом фінансування - 3,318 тис.грн..

   Результативність: згідно телефонного опитування, опитування при індивідуальній роботі скарг від отримувачів соціальних послуг не надходило. Визначаються позитивні зміни у стані функціонування сімей, виховання дітей. У процесі надання соціальних послуг забезпечується право дітей на виховання в сім’ї, розвиток творчих здібностей, здорового способу життя. З метою  з’ясування умов проживання дітей, їх матеріального забезпечення, дотриманням законних прав та інтересів  підопічних, протягом звітного періоду відвідувалися сім’ї опікунів/піклувальників (всього 36 сімей/38 дітей).  Наразі функціонують 5 прийомних сімей 7 дітей та 1 ДБСТ/7 дітей, дві патронатні сім’ї/ 7 дітей (всього відвідано 8 сімей, складено 8 оцінок потреб, у 2 сім’ях, з яких діти перебували у патронаті, здійснювався соціальний супровід).   Під пильним наглядом знаходяться діти з інвалідністю (85 дітей). Відділом проводяться майстер - класи,  діти відвідують художню студію, проводяться екскурсії в музеї, разом з спеціалістами управління праці та соціального захисту населення проводиться прийом заявок на оздоровлення. Поступово у навчальних закладах для отримання освіти дітям з інвалідністю (всього  16 дітей охоплено інклюзивним навчанням, з них 14 – школи, 2 - дитячі садки) обладнують класи, проводиться роз’яснювальна робота серед батьків, навчання фахівців для ефективної роботи з дітьми з інвалідністю. Також проводяться роз'яснення серед школярів про дітей з особливими потребами для кращого сприйняття дітьми один одного, розуміння та підтримки.             У відділі створена та працює Служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату та які внаслідок захворювання не можуть самостійно пересуватися            (підписано 75 меморандумів з особами які мають порушення опорно-рухового апарату). Послугу з перевезення протягом І півріччя отримали 36 мешканців громади, здійснено 128 виїздів. Найбільшим попитом користується медична послуга (це відвідування лікарів,  підтвердження групи інвалідності, лікувальні процедури, стоматологічні послуги), також підвіз здійснюється хворих пацієнтів з лікарні до місця проживання, в інтернатні стаціонарні заклади, до аптек та установ. Для зручності замовників відділ запровадив мобільний зв'язок, за яким можна замовляти послугу з перевезення, візитівки з номером телефону, рекламні листівки розповсюджуються серед населення.               

         Дотримуючись законодавства, нормативно-правових актів, ще більш тісною стала співпраця з сім'ями, в які повернулися діти з інтернатних закладів (всього 22 дітей з 15 сімей, складено 15 оцінок потреб). Систематично перевіряється як у телефонному режимі, так і при  відвідуванні, стан здоров'я дітей, здійснення належного догляду, забезпечення повноцінним харчуванням та продуктами першої необхідності.  

        Вирішуються питання щодо захисту постраждалих від домашнього насильства, водночас проводиться індивідуальна робота з кривдниками. Автомобіль Служби з перевезення, відповідно рішення сесії Хорошівської селищної ради від 15.08.2019р. № 561, у вільний від перевезення час, людей з інвалідністю, використовується для роботи Мобільної бригади соціально – психологічної допомоги особам (в т.ч. дітям), які постраждали від домашнього насильства  (здійснено 42 виїзди, в т.ч. з метою проведення профілактичних заходів).

            З метою проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи наразі реалізується відділом Програма розвитку фізичної культури і спорту, будівництва, реконструкції та ремонту спортивних споруд на період до 2020 року, що визначає необхідні заходи до зміцнення здоров’я населення територіальної громади, залучення до активного здорового способу життя, сприяння у розвитку спортивних досягнень дітей та молоді.

              Звісно, вся спортивно – масова робота проводиться за фінансування селищної ради, цьогоріч на спорт виділено 3,3 млн. грн. млн. грн.( в т.ч. утримання ДЮСШ (10 тренерів,   330 вихованців)), плідної співпраці із старостинськими округами, ДЮСШ, відділом освіти Хорошівської селищної ради.     Крім цього, протягом 2020  року Хорошівською селищною радою проводиться фінансування громадських організацій ФСК «Спартак» (охоплено 78 чоловік) на суму 5,0 тис. грн. та ФК «Хорошів» (задіяно 45 чоловік) на суму 100,0 тис. грн.

                   Команди   Хорошівської ОТГ приймали участь в  обласних змаганнях згідно положень: в обласній Гімназіаді школярів з настільного тенісу, волейболу, баскетболу  (дівчата). Проведені змагання Гімназіади школярів Хорошівської ОТГ з баскетболу серед юнаків. Вихованці ДЮСШ приймали участь по трьох вікових групах з футзалу серед ГО ВФСТ «Колос» (36 учасників), також приймали участь в чемпіонаті Житомирської області з боксу та спортивної аеробіки (30 учасників). Водночас відділом 94 чол. надавалися індивідуальні послуги, що стосуються питань спорту та активного способу життя, організації спортивно масової роботи на селі, до занять масовими видами спорту, спортивних змагань залучено 424 чол. До Дня Конституції України проводився турнір з шашок. Започатковані змагання між старостатами на визначення кращого спортивного села. Наразі, проведені змагання з волейболу (участь взяли 11 команд Хорошівської ОТГ).

   Своєчасність: рішення про надання соціальних послуг приймається відділом з моменту звернення отримувача або його законного представника, повідомлення від соціальних партнерів чи громадян та з урахуванням  індивідуальних потреб отримувача.

 Терміни надання соціальних послуг встановлюються відповідно вимог законодавства та з дотриманням чіткого планування.

   Доступність та відкритість: розташування відділу є вдалим, він знаходиться у центрі селища, є зручне транспортне сполучення.

   Кабінети знаходяться у Будинку культури,  що є безумовно позитивом для відвідувачів. Для осіб з інвалідністю налаштована кнопка виклику, а послуги з перевезення надає Служба з перевезення осіб та дітей, які мають порушення опорно – рухового апарату. Щотижня за графіком начальник відділу здійснює індивідуальний прийом громадян.

   Вся зона надання соціальних послуг розташована в окремих кабінетах. Водночас є окремі аудиторії для індивідуальної роботи та для групових занять. Крім цього, серед населення систематично розповсюджується соціальна реклама, спрямована на можливість отримання соціальних послуг, інформаційні листівки з контактами надавачів соціальних послуг відповідно Реєстру. У соціальних мережах, районній газеті Прапор, на сайті селищної ради постійно висвітлюється робота відділу, перспектива діяльності та, звичайно, результативність.

 Повага до гідності отримувача соціальної послуги:   працівники відділу ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків. Випадків порушення не виявлено. Під час проведення апаратних нарад систематично обговорюються вимоги Закону України «Про соціальні послуги», Наказу національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».

   Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізацій.

   Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій .

    В особових справах працівників містяться копії документів про освіту (державного зразка), довідки про проходження навчання, сертифікати тощо.

      Щотижня у відділі проходять апаратні наради, для соціальних робітників – щомісячно семінари. Спеціалісти відділу систематично навчаються на короткострокових семінарах, наразі – на вебінарах.

 

          Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають встановленому рівню -“Добре”.

 

Начальник відділу                                                           Надія ОСАДЧУК

 

0975427128

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь