ЗВІТ про роботу служби у справах дітей виконавчого комітету Хорошівської селищної ради за квітень-грудень 2019 року

Дата: 09.01.2020 15:08
Кількість переглядів: 2643

     Служба у справах дітей Хорошівської селищної ради була утворена відповідно рішення Хорошівської селищної ради від 21.12.2018 року № 447 «Про створення служби у справах дітей Хорошівської селищної ради», як окрема юридична особа почала функціонувати з 01.04.2019 року.

    Протягом звітного періоду робота служби у справах дітей Хорошівської селищної ради була спрямована на реалізацію законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року» від 27 травня               2013 року № 419-р, постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами), від 26 квітня   2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» (із змінами), від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» (із змінами), розпоряджень, рішень та доручень селищної ради, обласної державної адміністрації.

    Службою проводилась робота, спрямована на реалізацію пріоритетних завдань:

 • реалізовувати державну політику з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • забезпечувати соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • формувати громадську думку щодо поліпшення становища дітей, сприяти розвитку сімейних форм виховання дітей;
 • забезпечити дотримання принципів пріоритетності сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • розробляти заходи, спрямовані на поліпшення становища дітей, забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів, усувати причини, що породжують негативні явища в дитячому середовищі;
 • здійснювати постійний контроль за дотриманням житлових та майнових прав дітей;
 • забезпечувати якісне ведення реєстру житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;
 • своєчасно виявляти сім’ї з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах, надавати їм всебічну допомогу та створювати умови для повернення дитини до біологічної родини;
 • забезпечувати безперешкодний прийом громадян;
 • забезпечувати об’єктивний, своєчасний та кваліфікований розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян.

     Відповідно до ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» штатна чисельність працівників служби у справах дітей нараховує 3 особи, фактично працює 2 працівників.

 

     Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

    Станом на 20.12.2019 р. із Хорошівської ОТГ, на первинному обліку  ССД  РДА перебуває 52 дитини, які мають статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.  

   Із вищезазначеної категорії на території Хорошівської ОТГ проживають та  влаштовані в різні сімейні форми виховання (опіка,  прийомні сім’ї, дитячий будинок сімейного типу) 52 дитини, з них:

14 осіб – діти-сироти,

38 осіб – діти позбавлені батьківського піклування.

      Із загальної кількості дітей даної категорії -  10 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування - прибули з інших територіальних одиниць, однак влаштовані в сімейні форми виховання на території нашої ОТГ.

      У громаді успішно  функціонує:

 • 26 сімей опікунів/піклувальників в яких виховуються 37 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
 • 6 прийомних сімей, в яких виховується 15 дітей
 • 1 дитячий будинок сімейного типу в якому виховується 7 дітей вихованців.

   Протягом 2019 року статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування отримали 6 дітей, влаштовано в сімейні форми виховання  в поточному році – 9 дітей.

       Нажаль, у звітному періоді оздоровленням охоплено низький відсоток дітей пільгових категорій – 6 чол.  

На території нашої громади проживає 29 осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

    За звітний період працівниками служби відвідано всіх дітей даної категорії за місцем проживання, про що складено відповідні акти.

    Питання проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу, знаходяться під постійним контролем голови Хорошівської селищної ради.

      Діти, які виховуються в сімейних формах виховання, традиційно приймають активну участь у заходах районного та обласного рівня.

      Забезпечення житлових майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

     Служба у справах дітей сприяє втіленню пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

      Із загальної кількості дітей зазначеної категорії:

 • 3  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, перебувають на квартирному, соціальному обліку;
 • 12 осіб (віком 18 – 23 роки) з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  перебуває на квартирному соціальному обліку.

      Значна частина житла, що належить дітям на праві власності або користування, потребує проведення ремонтних робіт.

     Разом з тим, можливості місцевих бюджетів є досить обмеженими порівняно із потребами соціальної сфери, у зв’язку з чим є необхідність виділення субвенції з обласного бюджету ОТГ з метою співфінансування витрат, пов’язаних із формуванням фонду соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

      У 2018 році для 2 осіб даної категорії придбано 2 квартири соціального призначення, на початку 2019 року надано в користування:

- 1 квартира – придбана за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи придбання житла  та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, в сумі           251145 грн.

- 1 квартира придбана на умовах співфінансування (50% на 50%) обласного бюджету та бюджету ОТГ відповідно регіональної (комплексної) цільової соціальної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки, в сумі 199980 грн.

      Керуючись Порядком та умовами надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженими постановою КМУ від 26.06.2019 № 616 Хорошівська селищна рада визначила спрямування субвенції на виплату грошової компенсації особі із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на придбання житла у власність. У результаті спільної роботи Хорошівської селищної ради, служби у справах дітей, УПСЗН Хорошівської РДА – 19 грудня 2019 року придбано у власність трикімнатну квартиру для особи із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

      Крім того, за погодженням селищного голови служба у справах дітей  подала потребу на придбання соціального житла у 2020 році відповідно субвенції з обласного бюджету та обсяги фінансування з місцевого бюджету напрямків регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018 – 2022 роки. 

 

       Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах

У поточному році облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах становить 70 дітей. За цей же період знято з обліку 11 дітей, у зв’язку з досягненням повноліття, зникненням підстав перебування на обліку.

Робота працівників служби спрямована на збереження для дитини її біологічної родини, зменшення кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням, сприяння створенню умов для виховання відповідального батьківства. Саме тому основним напрямком роботи служби у справах дітей є вчасне виявлення таких сімей та проведення з ними відповідної профілактично-виховної роботи.

      Від початку року проведено обстеження житлово-побутових умов проживання 176 сімей, що потрапили в поле зору служби у справах дітей. Під час обстежень умов проживання дітей надається інформаційна, правова, гуманітарна допомога у подоланні складних життєвих обставин, які склалися в їх сім’ях, в тому числі повернення дітей до навчальних закладів, виявлення дітей, з якими жорстоко поводяться батьки чи дорослі, надання допомоги батькам у працевлаштуванні, а за необхідності - влаштування дітей до закладів соціального захисту.  

      У разі, коли проведена робота не дає позитивних результатів, службою у справах дітей порушується клопотання перед органами внутрішніх справ про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ст.184 КпАП. Так, за звітний період до відділу ювенальної превенції Хорошівського відділення поліції було направлено 8 таких клопотань.

Протягом 2019 року в закладах інституційного догляду та виховання дітей з Хорошівської ОТГ утримуються 3 дітей:

 • 2 дітей, за заявою батьків, через складні життєві обставини влаштовані в Житомирський обласний будинок дитини;
 • 1 дитина позбавлена батьківського піклування влаштована в КНЗ «Бердичівська спецшкола –інтернат».

Батьки, діти яких перебувають в спец. закладах ознайомлені із завданнями Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.   

 

Патронатні сім’ї

Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дітей на період подолання її батьками складних життєвих обставин законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною.

Відповідно до Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя спеціалісти служби розпочали активну роботу в організаціях та установах, серед різних верств населення, щодо запровадження послуги з патронату.  

Починаючи з вересня 2019 року на території Хорошівської ОТГ успішно функціонують 2 патронатні сім’ї Бірківської Т. С. та  Недзельської Н. П. в які влаштовані 3 дітей. Затверджено склад міждисциплінарної команди по веденню випадку з батьками, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Патронатні вихователі вчасно отримують соціальну допомогу на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, грошове забезпечення за здійснення патронату над дитиною.

  

Жорстоке поводження з дітьми або загроза його вчинення.

На постійному контролі в службі у справах дітей перебуває питання жорстокого поводження з дітьми та попередження насильства в сім’ї. Від початку року до служби надійшло 3 повідомлення щодо жорстокого поводження з дітьми або загрозу його вчинення. Спеціалістами служби проведено роботу відповідно чинного законодавства. Через жорстоке поводження, на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах поставлено 2 дітей. Крім того, відкрите кримінальне провадження  за ст. 125 ч.2  ККУ по відношенню до матері-виховательки за нанесення тілесних ушкоджень  дитині-вихованці.

З метою  формування свідомого відповідального ставлення  до проблеми насильства, як негативного явища, спеціалісти служби спільно із соціальними партнерами відвідали всі сім’ї, що перебувають на обліку сімей/дітей СЖО Хорошівської ОТГ та провели інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо захисту дітей від усіх форм жорстокого поводження, з окремими з’ясовували причини, які призводять до сімейних конфліктів. Спеціалістами було надано необхідне коло знань з вищевказаних питань, обговорювались недопустимість скоєння насильства в сім’ї в контексті виховання дитини.           

Проводилась інформаційно-просвітницька робота: виготовлення та розповсюдження соціальної реклами з інформацією куди звертатися у разі фактів жорстокого поводження з дітьми та можливості отримати допомогу. Листівки, пам’ятки, буклети розповсюджувалися у навчальних закладах, місцях відпочинку молоді, організаціях, установах.

 

Комісія з питань захисту прав дитини

Від початку року службою у справах дітей забезпечено організацію проведення 8 засідань комісії з питань захисту прав дитини. З метою забезпечення роботи комісії за поданням служби у справах дітей розглянуто 26 питань щодо захисту законних прав та інтересів дітей. Під час розгляду складних питань начальник служби у справах дітей приймає участь у спільних засіданнях на відповідних територіях старостинських округів.

 На засіданні комісії розглядались питання:

 • про неналежне виконання батьківських обов’язків,
 • про стан  виховання, утримання і розвиток дітей-сиріт у сім’ї   опікунів/піклувальників,
 • взяття дитини на облік як такої, що перебуває в складних життєвих обставинах,
 • надання дозволу на укладення договору дарування частини житлового будинку, право користування якою мають  неповнолітні діти та ін.

З метою запобігання випадків незаконного відчуження житла служба у справах дітей при розгляді звернень громадян щодо здійснення того чи іншого правочину, що стосується дитини ретельно вивчає підстави для надання такого дозволу, перевіряє достовірність наданих документів. Усі питання, які пов’язані з відчуженням або придбанням житла, де діти мають право власності чи користування означеним житлом розглядаються на засіданні комісії з питань захисту прав дитини.

     

Організація та проведення заходів

Протягом 2019 року згідно плану заходів працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету Хорошівської селищної ради організовано та проведено наступні  заходи:

- 28.05.2019 до Дня захисту дітей організовано Свято дитинства:

• олімпійський забіг;

• флешмоб;

• спортивно-розважальні ігри;

• майстер-класи з перукарської майстерності, образотворчого мистецтва, паперопластики;

• інформаційно-профілактична ігротека з питань вивчення прав дітей;

• показові виступи та змагання від спеціалістів ДСНС із застосуванням спец обладнання, автомобіля;

• демонстрація поліцейської зброї та військового спорядження;

• концертна програма за участю колективів навчальних закладів, ДЮСШ, музичної школи, будинку культури.

- 29.05.2019 діти з сімей СЖО, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти із числа ВПО, обдаровані діти  мали можливість взяти участь в обласному святі до Дня захисту дітей.

- 2 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування із числа випускників  навчальних закладів ОТГ отримали матеріальну допомогу до Дня захисту дітей.

- 27.09.2019 року для усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів/піклувальників, патронатних сімей та їх вихованців організовано святковий концерт до Дня усиновлення. Учасників свята частували печивом, цукерками, вручили подарунки в кількості 50 штук.

- 19.11.2019 року в місті Коростені родини з нашої громади, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, брали участь в обласному мистецькому конкурсі-фестивалі родин «Увага дитині-успіх країні». Діти з батьками мали можливість творчо самовиразитись, поділитися  мистецькими здобутками.

- 28.11.2019 року з метою упередження жорстокого поводження  в дитячому та підлітковому середовищі, ризикованої та суїцидальної поведінки, ранньої вагітності у підлітковому віці, толерантного ставлення один до одного, служба у справах дітей Хорошівської селищної ради спільно з міжнародним благодійним фондом «Місія в Україну» організували та провели у навчальних закладах Хорошівської ОТГ профілактичні заходи  для учнів старших класів.

- 04.12.2019 служба у справах дітей Хорошівської селищної ради спільно із Хорошівським районним сектором філії ДУ «Центр пробації» у Житомирській області провели годину спілкування з особами, які  засуджені до покарань без позбавлення волі,  на тему «Насильство в сім’ї, захист дітей від жорстокості, попередження злочинів проти них».

- з 09 по 13.12.2019 року в рамках Всеукраїнського тижня права проведено ряд заходів спільно із суб’єктами соціальної роботи нашої ОТГ.  

- 22.12.2019 року спеціалісти служби взяли активну участь у заходах з нагоди свята  Відкриття новорічної ялинки.

       

З гарним настроєм та солодкими подарунками пройдуть Новорічні свята. У нашій громаді Новорічні та Різдвяні свята не оминуть жодну дитину цільових категорій. Так, служба у справах дітей для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, обдарованих закупила та вручила солодкі подарунки (145 подарункових наборів).

Діти з інвалідністю, з малозабезпечених родин отримали новорічні подарунки за підтримки народного депутата України Тетяни Грищенко        (100 подарункових наборів).

В старостинських округах дітей вітали підприємці, релігійні громади, благодійники.

З метою інформування громадськості про діяльність служби у справах дітей Хорошівської селищної ради систематично розміщуються та поширюються дописи на сторінках в соціальних мережах, офіційному сайті селищної ради.

 

 

Начальник служби у справах дітей

Хорошівської селищної ради

Олена СЕМЕНІЙ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь